PRODUCT MGR SR GRAN TEATRE LICEU (PROCESO CERRADO)

Seleccionem un/a Product Manager per al GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA

11/02/2019 Missió:
-En dependència de la Cap de Servei de Màrqueting i Comercial seguirà tots els mecanismes de planificació, execució i supervisió de les diferents activitats per al correcte desenvolupament dels Títols i Programació o d’altres Serveis del teatre.

Responsabilitats:
-Participarà en la planificació i execució del pla de màrqueting per al llançament i promoció de títols assignats, programació o d’altres Serveis del teatre.
-Extraurà de la programació els principals atributs del producte per a la seva promoció i venda. A partir d’aquí definirà el públic objectiu, desenvoluparà l’estratègia i definirà campanyes Off-line i On-line. Desenvoluparà accions concretes “ad hoc” per als títols a comunicar, tot ajustant-se al pressupost establert.
-Planificarà i controlarà les campanyes de promoció, captació de públics tot iniciant, quan s’escaigui, el procés de desenvolupament del material necessari.
-Participarà en la definició del pressupot de màrqueting i durà a terme el control, calendari i qualitat de cada acció dels títols assignats.
-Seguriment del pressupost de vendes marcat per a cada títol/espectacle assignat tot proposant accions i mesures correctores en cas de detectar-hi desviacions.
-Avaluació de l’eficiència o el retorn de les accions i proposta de millores o canvis de futur, si s’escau.
-Serà responsable de la gestió documental i administrativa associada a les diferents accions.
-Participarà en el desenvolupament del Llibre de temporada.

Perfil i requisits:
-Diplomatura o Llicenciatura i estudis específics en  Màrqueting.
-Experiència contrastada mínima de 5 anys en la gestió de màrqueting com a Product Manager. Es valorarà experiencia en màrqueting en empreses orientades a “Customer experience”.
-L’experiència contrastada en Branded contents, street màrqueting, màrqueting digital i la capacitat d’implementació de noves Estratègies digitals per al Liceu i llur programació, seran altament valorades.
-És important que el perfil sigui d’iniciativa, innovació, generador de propostes amb valor, metòdic en el seguiment dels pressupostos, orientat a resultats i amb alta capacitat relacional i de Treball en equip.
-Idiomes parlats i escrits: català, castellà i anglès; valorarem el coneixement d’un quart idioma (alemany, francés o italià).

ENVIAR CV A: mjb@hubtalentbytovar.com